HEO SỮA QUAY HUY HOÀNG – ĐÀ NẴNG


Địa chỉ 1: Lô 27 Trần văn Giàu, Đà Nẵng

Địa chỉ 2: K142 H56/1 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng

Số điện thoại: 0935 509 653 – 0907 557 529

Facebook: heo sữa quay đà nẵng

Địa chỉ liên hệ đặt Heo Quay – Đặt Heo sữa quay Huy Hoàng tại Đà Nẵng